Privatlivspolitik

Vejle Taxa A/S

Vindinggård Ringvej 1,

7100 Vejle

TLF: +70 20 12 22

CVR: 39722976

Beskyttelse af dine private personlige oplysninger er vigtige for Vejle Taxa. Denne privatlivspolitik skitserer den praksis som Vejle Taxa anvender når vi indsamler, overfører, bruger, videregiver og gemmer dine private oplysninger.

Venligst gennemse disse politikker for at forstå hvordan dine personlige oplysninger vil blive behandlet når du videregiver oplysninger til os, enten via telefon, mail, hjemmeside eller andet.

Hvis du har nogle spørgsmål eller bekymringer omkring denne privatlivspolitik, send da venligst en e-mail til vejle Taxa ved at skrive til

A1. besøg på hjemmesiden www.Veiletaxa.dk

Med undtagelse af IP adresser kan du generelt besøge www.vejletaxa.dk anonymt uden at aflægge andre former for personlige oplysninger. Vores web servere indsamler visse data, såsom domænenavne og IP adresser når computere får adgang til vores hjemmesider. Under alle omstændigheder anvendes disse data kun til at måle og forbedre vores hjemmesides præstationer. Vi kan også behandle ikke-personlige oplysninger, såsom sted og sprog til hjælp med forbedring af vores hjemmeside.

Ved at bruge Vejle Taxas hjemmeside, giver du Vejle Taxa dit samtykke til indsamling og brug af disse oplysninger.

Vi indsamler, håndtere og opbevarer alene relevante persondata til bestemte, lovlige formål som er nødvendige for at vi kan gennemføre din bestilling.

Endelig kan der være betingelser i en kontrakt eller anden retlig forpligtigelse der gør at vi registrerer visse persondata.

Afgives bestillingen via telefonen, optages telefonsamtalen ved bestillingen. Dette gøres primært for at sikre en korrekt udførsel af din bestilling. Telefonsamtalen gemmes i 6 måneder.

Mail med bestillinger gemmes i 12 måneder.

Alle turdata videregives til føren.

Alle turdata uanset bestillingsform opbevares i 5 år.

I henhold til eksisterende lov tages billeder under turen. Disse opbevares på en sikker server og kun udvalgte medarbejde har adgang til disse data.

Bilens GPS-spor logges under hele turen. GPS data slettes efter 5 år.

  1. Overførsel af oplysninger

Ingen dataoverførsel over internettet garanteres sikker, så enhver datatransmission er på egen risiko. Vejle Taxa bestræber sig på at beskYtte overførslen af dine oplysninger, men kan ikke garantere imod, og vil ikke være ansvarlig for videregivelse grundet fejl i overførslen eller uautoriserede handlinger fra tredjemand.

  1. Brug af oplysninger

Personlige oplysninger fra dig, som kunde, vil kun blive brugt af Vejle Taxa til det angivne formål som håndtering af dine oplysninger (bestillinger) tilsiger. Vejle Taxa sælger ikke dine personligt identificerbare oplysninger til nogen tredjepart.

Generelt vil dine oplysninger kun benyttes af Vejle Taxa.

Vejle Taxa kan videregive dine personlige oplysninger, hvis det er nødvendigt at gøre det ved lov, hvis vi i god tro mener en sådan videregivelse er påkrævet, eller i hastende omstændigheder, hvis vi mener, videregivelse er nødvendig. Som beskrevet ovenfor, vil Vejle Taxa ikke sælge eller dele dine personlige oplysninger med tredjeparter.

  1. Lagring af oplysninger

Vejle Taxa vil gemme oplysninger, så længe det er sagligt og nødvendigt.

Vejle Taxa tager forholdsregler for at beskytte dine personlige oplysninger mod tab, tyveri og misbrug gennem administrative, tekniske og fysiske foranstaltninger.

  1. Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi bruger dem til.

Hvis du anmoder om det, oplyser vi dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige eller ikke længere er nødvendige i forhold til det formål som vi indhentede dem til, kan du få dem rettet eller slettet ved at henvende dig til os. Oplysninger som er lovpligtige kan dog ikke fjernes, før de er udløbet — typisk fem år. Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Kontakt os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. I sådanne tilfælde har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

  1. Opdateringer

Vejle Taxa kan opdatere denne fortroelighedspolitik fra tid til anden. Hvis vi ændrer politikken på en materiel måde, vil en meddelelse blive lagt ud på vores hjemmeside sammen med den opdaterede fortroelighedspolitik.

Generelt vil dine oplysninger kun benyttes af Vejle Taxa.

Vejle Taxa kan videregive dine personlige oplysninger, hvis det er nødvendigt at gøre det ved lov, hvis vi i god tro mener en sådan videregivelse er påkrævet, eller i hastende omstændigheder, hvis vi mener, videregivelse er nødvendig. Som beskrevet ovenfor, vil Vejle Taxa ikke sælge eller dele dine personlige oplysninger med tredjeparter.

  1. Lagring af oplysninger

Vejle Taxa vil gemme oplysninger, så længe det er sagligt og nødvendigt.

Vejle Taxa tager forholdsregler for at beskytte dine personlige oplysninger mod tab, tyveri og misbrug gennem administrative, tekniske og fysiske foranstaltninger.

  1. Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi bruger dem til.

Hvis du anmoder om det, oplyser vi dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige eller ikke længere er nødvendige i forhold til det formål som vi indhentede dem til, kan du få dem rettet eller slettet ved at henvende dig til os. Oplysninger som er lovpligtige kan dog ikke fjernes, før de er udløbet — typisk fem år. Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Kontakt os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. I sådanne tilfælde har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

  1. Opdateringer

Vejle Taxa kan opdatere denne fortroelighedspolitik fra tid til anden. Hvis vi ændrer politikken på en materiel måde, vil en meddelelse blive lagt ud på vores hjemmeside sammen med den opdaterede fortroelighedspolitik.